top of page

Anasayfa Kompozitler ❯ Malzemeler ❯ Burası

 

Matris

Bir kompozitteki matrisin birincil görevleri:

 • Takviyeler arasında gerilim aktarımı,

 • Lifleri bir arada tutmak için bağlama,

 • Elyafları mekanik ve çevresel hasarlardan korumak.

 

Teknik olarak, kompozitler için dört tür matris vardır: 

 • Polimer Matrisli Kompozitler

 • Çimento Matrisli Kompozitler

 • Metal Matrisli Kompozitler

 • Seramik Matrisli Kompozitler

 • Karbon Matrisli Kompozitler

Liquid-Epoxy-Resin.jpg

Polimerler

Matris = Reçineler

Polimer malzemeler iki ana reçine grubuna ayrılır; termosetler ve termoplastikler. 

 

Çoğu durumda kompozit malzeme dendiğinde matris olarak polimerler kastedilir. Polimer matrisli kompozitler en büyük pazar hacmine ve sınai kullanıma sahiptirler.

Termoset reçineler

Termoset reçineler en yaygın kompozit matrisidir. Polimerizasyon veya çapraz bağlama adı verilen bir işlemle sıvıdan katıya dönüşen termoset reçineler, sertleştikten sonra ham sıvı hallerine geri döndürülemezler.

 

Başlıca termoset reçine sınıfları şöyledir:

 • Poliester

 • Epoksi

 • Vinil Ester

 • Fenolik

 • Poliüretan

Doymamış poliester reçineler (UPR), kompozit sanayisinin temel hammaddesidir ve kullanılan toplam reçinelerin yaklaşık %75'ini temsil eder.

 

 
Thermosets-Cross-Link-Curing-Process.gif

Termoplastikler

Termoplastik reçineler çapraz bağlı değildir ve bu nedenle eritilebilir, şekillendirilebilir, yeniden eritilebilir ve geri-dönüştürülebilir. Polietilen, polistiren, polikarbonat ve ABS gibi malzemeler termoplastiktir. Termoplastiklerden yapılmış günlük ev eşyaları çok yaygındır.

Thermoplastics-bonds-chain-molecules.gif

Diğer Matrisler

Çağdaş inşaatların yegâne malzemesi beton aslında bir çimento kompozitidir ancak geleneksel tanımlamalarda çoğunlukla ayrı olarak sınıflandırılırlar. Diğer matris malzemeleri, havacılık ve uzay gibi karmaşık mühendislik uygulamalarında, küçük hacimlerde, ancak çok kritik rollerde kullanılır.

concrete-products-textile-fiber-reinforc

Çimento Matris Kompozitler

Esnek, sağlam beton

bottom of page